Anna Kalaitzidou

Canine

of Yorgos Lanthimos with Hristos Passalis, Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, Christos Stergioglou, Michele Valley, Anna Kalaitzidou, Steve Krikris, Sissy Petropoulou, Alexander Voulgaris

Genres Drame
Date de sortie