Arata Iura

Tel père, tel fils

of Hirokazu Koreeda with Masaharu Fukuyama, Yoko Maki, Lily Franky, Machiko Ono, Jun Kunimura, Kirin Kiki, Jun Fubuki, Shôgen Hwang, Isao Natsuyagi, Keita Ninomiya, Arata Iura, Yuri Nakamura

Genres Drame
Date de sortie

John Rabe le juste de Nankin

of Florian Gallenberger , Florian Gallenberger with Ulrich Tukur, Dagmar Manzel, Steve Buscemi, Daniel Brühl, Zhang Jingchu, Teruyuki Kagawa, Anne Consigny, Gottfried John, Mathias Herrmann, Tetta Sugimoto, Akira Emoto, Arata Iura, Shaun Lawton, Fang Yu, Christian Rodska

Genres Histoire, Drame, Guerre
Date de sortie

Le soldat Dieu

of Kōji Wakamatsu with Shinobu Terajima, Keigo Kasuya, Sabu Kawahara, Maki Ishikawa, Arata Iura, Go Jibiki, Katsuyuki Shinohara, Daisuke Iijima, Ichirô Ogura, Ken Furusawa, Tomori Abe, Shima Ohnishi

Genres Drame, Guerre
Date de sortie