Christos Stergioglou

Canine

of Yorgos Lanthimos with Mary Tsoni, Anna Kalaitzidou, Steve Krikris, Hristos Passalis, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Sissy Petropoulou, Alexander Voulgaris, Christos Stergioglou

Genres Drame
Date de sortie