Hajime Inoue

Les enfants loups, Ame & Yuki

of Mamoru Hosoda with Aoi Miyazaki, Takao Osawa, Haru Kuroki, Yukito Nishii, Momoka Ohno, Amon Kabe, Takuma Hiraoka, Megumi Hayashibara, Tadashi Nakamura, Tamio Ohki, Tomie Kataoka, Hajime Inoue, Shota Sometani, Taichi Masu, Kumiko Aso

Genres Animation, Drame, Fantastique
Date de sortie

Tôkyô sonata

of Kiyoshi Kurosawa with Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Koji Yakusho, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Takashi Kodama, Hajime Inoue, Tao Tsuchiya

Genres Drame
Date de sortie