Jun Kunimura

Le coeur régulier

of Vanja d'Alcantara with Fabrizio Rongione, Isabelle Carré, Niels Schneider, Jun Kunimura

Genres Drame
Date de sortie

Tel père, tel fils

of Hirokazu Koreeda with Jun Kunimura, Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki

Genres Drame
Date de sortie

Saya Zamourai

of Hitoshi Matsumoto with Itsuji Itao, Jun Kunimura, Masato Ibu, Takaaki Nomi, Sea Kumada

Genres Comédie, Drame
Date de sortie

Outrage

of TAKESHI KITANO with Ryo Kase, RENJI ISHIBASHI, KIPPEI SHIINA, TAKASHI TSUKAMOTO, TETTA SUGIMOTO, FUMIYO KOHINATA, Jun Kunimura

Genres Drame, Action, Thriller
Date de sortie