Kyoko Koizumi

Real

of Kiyoshi Kurosawa with Takeru Satoh, Haruka Ayase, Joe Odagiri, Miki Nakatani, Kyoko Koizumi, Shota Sometani, Yutaka Matsushige, Keisuke Horibe

Genres Drame, Science-Fiction
Date de sortie

Shokuzai, celles qui voulaient oublier

of Kiyoshi Kurosawa with Kyoko Koizumi, YĆ« Aoi, Eiko Koike, Sakura Ando, Chizuru Ikewaki, Ryo Kase, Kenji Mizuhashi, Hazuki Kimura, Ayumi Ito, Kai Inowaki, Narushi Ikeda, Marika Matsumoto, Jyonmyon Pe, Chika Uchida, Taro Suwa

Genres Drame
Date de sortie

Tôkyô sonata

of Kiyoshi Kurosawa with Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Koji Yakusho, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Takashi Kodama, Hajime Inoue, Tao Tsuchiya

Genres Drame
Date de sortie