Maki Ishikawa

Le soldat Dieu

of Kōji Wakamatsu with Shinobu Terajima, Keigo Kasuya, Sabu Kawahara, Maki Ishikawa, Arata Iura, Go Jibiki, Katsuyuki Shinohara, Daisuke Iijima, Ichirô Ogura, Ken Furusawa, Tomori Abe, Shima Ohnishi

Genres Drame, Guerre
Date de sortie