Sergey Garmash

L'eclair noir

of Dmitriy Kiselev , Aleksandr Voytinskiy with Grigoriy Dobrygin, Valeriy Zolotukhin, Ekaterina Vilkova, Viktor Verzhbitskiy, Ivan Zhidkov, Yekaterina Vasilyeva, Juozas Budraitis, Ivan Zhidkov, Sergey Garmash, Ekaterina Starshova, Mikhail Efremov, Dato Bakhtadze, Igor Savochkin, Sergey Legostaev, Vitaliy Alshanskiy

Genres Action
Date de sortie

12

of Nikita Mikhalkov with Sergei Makovetsky, Nikita Mikhalkov, Sergey Garmash, Valentin Gaft, Aleksey Petrenko, Yuriy Stoyanov, Sergey Gazarov, Mikhail Efremov, Aleksey Gorbunov, Sergei Artsybashev, Viktor Verzhbitskiy, Roman Madyanov, Aleksandr Adabashyan, Apti Magamaev, Abdi Magamayev

Genres Crime, Drame
Date de sortie

Katyn

of Andrzej Wajda with Artur Żmijewski, Maja Ostaszewska, Andrzej Chyra, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Komorowska, Sergey Garmash, Joachim Paul Assböck

Genres Guerre, Drame, Histoire
Date de sortie