Shinobu Terajima

R100

of Hitoshi Matsumoto with Nao Omori, Mao Daichi, Shinobu Terajima, Hairi Katagiri, Eriko Satô, Ai Tominaga, Naomi Watanabe, Gin Maeda, You, Suzuki Matsuo, Atsuro Watabe, Hitoshi Matsumoto, Haruki Nishimoto

Genres Comédie, Drame
Date de sortie

Le soldat Dieu

of Kōji Wakamatsu with Shinobu Terajima, Keigo Kasuya, Sabu Kawahara, Maki Ishikawa, Arata Iura, Go Jibiki, Katsuyuki Shinohara, Daisuke Iijima, Ichirô Ogura, Ken Furusawa, Tomori Abe, Shima Ohnishi

Genres Drame, Guerre
Date de sortie